fbpx

Rule for bruksvilkår

Vilkår for bruk

Ved å logge på Rule («Tjenesten») som tilbys av Rule Communication – Nordic AB («RC»), godtar du («Kunden») følgende bruksvilkår («Betingelsene»):

Tjenesten må ikke brukes til å sende uønskede e-poster, såkalt spam. Les mer nedenfor Anti-Spam . Ved å akseptere vilkårene godtar kunden at disse vilkårene, inkludert anti-spam policy, styrer forholdet mellom kunden og RC.

Kunden samtykker også til behandling av personopplysninger i henhold til RCs personvernavtale .

Operasjon

Operasjonen er ment for Tjenesten. RC er ansvarlig for at Tjenesten installeres og vedlikeholdes riktig. Vedlikehold betyr sikkerhetskopiering av systemfiler, databaseinformasjon og at omkringliggende programvare og maskinvare er optimalisert for Tjenesten med Internett-tilkobling.

RC har rett til å samle inn Kundens trafikk eller data for å opprettholde og kontinuerlig forbedre driften av Tjenesten.

RC forbeholder seg retten til å begrense eller begrense tilgangen til Tjenesten eller omfanget av tilbudene som inngår i Tjenesten, uten forvarsel, i tilfeller der RC anser en slik begrensning som nødvendig med hensyn til drifts- og/eller sikkerhetsforhold.

Kontrakt periode

Lisensen løper i henhold til avtalt lisensperiode, regnet fra datoen Tjenesten er installert og kan brukes av kunden. Avtalen løper på ubestemt tid med en gjensidig oppsigelsestid på seks måneder,  på gjeldende abonnementsplan. Oppsigelsen skal skje skriftlig ved brev. Kunden betaler sitt abonnement på forhånd, første gang i forbindelse med aksept av gjeldende vilkår i Avtalen og signering av Abonnement. Allerede betalte abonnementsavgifter refunderes ikke.

Abonnement

Kundens abonnement er basert på antall aktive medlemmer beregnet på totalt antall unike kontakter på alle kundens kontoer. Dersom kunden overskrider abonnementsnivået eller bruker tjenesten på en uvanlig måte, vil abonnementet automatisk oppgraderes til et høyere nivå.

Kundens ansvar

Kunden skal varsle RC skriftlig om endring av fakturaadresse. Kunden er ansvarlig for informasjonen kunden gjør tilgjengelig på Internett. Kunden er ansvarlig for innholdet i Kundens korrespondanse, innholdet på Kundens nettsider eller andre aktiviteter som Kunden utfører på Internett. Kunden er ansvarlig for å opprettholde god IT-sikkerhet.

RCs ansvar

RC er ansvarlig for driften av Tjenesten. RC påtar seg intet ansvar for uvedkommendes overvåking eller innsamling av eller tilgang til Kundens trafikk eller data. RC påtar seg intet ansvar for økonomisk skade som kan oppstå som følge av mangler i Tjenesten.

Suspensjon av abonnement og feil bruk

RC har rett til å stanse abonnementet dersom Kunden, til tross for purring, ikke har betalt fakturaen innen angitt tid. RC har rett til umiddelbart å si opp abonnementet uten refusjonsplikt dersom Kunden bruker abonnementet på en upassende måte. Spredning av informasjon som bryter med svensk lovgivning, som barnepornografi, baktalelse eller ytringer som kan sees på som hets mot en etnisk gruppe, er eksempler på upassende bruk.

Force majeure

RC er ikke ansvarlig for ulemper, skader eller tap forårsaket av omstendigheter utenfor RCs kontroll. Eksempler på forhold utenfor RCs kontroll er – uten å utgjøre en fullstendig liste – arbeidskonflikt, strømbrudd, lynnedslag, brann, atmosfæriske forstyrrelser, rettshåndhevelse, myndighetsaksjon, krigshendelse, streik eller lignende omstendigheter, mulige strømbrudd, forstyrrelser fra den ansvarlige. av webhotellet/serveren der RC sitt system ligger og forsinker på grunn av Internett-tilkoblede nettverk mm.

Tvist

Tvister angående tolkningen eller anvendelsen av denne avtalen og relaterte rettsforhold skal endelig avgjøres i henhold til svensk lov.

Eie

RC har opphavsretten til all maskinvare og kildekode for Tjenesten, Kunden eier innholdet i Tjenesten. Dersom Kunden går konkurs eller er forhindret i å betale faktura, overføres innholdet i tjenesten til RC. Dersom RC går konkurs, overføres Tjenesten til Kunden med mindre andre tiltak kan iverksettes for å opprettholde full funksjonalitet for Tjenesten.

Explore Rule Free, without even having to register a debit card.

Discover how you, with the help of Rule and smart communication, can drive growth through increased engagement. 

 

  • Pre-made templates and free emails
  • Try our features in your own pace
  • No lock-in period or hidden extra fees

Kom i gang og bruk Rule Free helt gratis, i ubegrenset tid.

Oppdag hvordan du, ved hjelp av Rule og smart kommunikasjon, kan drive vekst gjennom økt engasjement.

  • Ferdige maler og gratis utsendelser
  • Utforsk alle funksjonene våre i fred og ro
  • Ingen bindingstid eller skjulte ekstra gebyrer

Få en gratis demo av Rule

Oppdag hvordan du kan øke digitalt engasjement og vekst i en personlig gjennomgang av Rule .