fbpx

Markedsundersøkelser: en vei til innsikt og suksess

For å ta informerte forretningsbeslutninger og tilpasse markedsføringsstrategien til kundenes behov, er det avgjørende å ha relevant og oppdatert informasjon tilgjengelig for kundene dine. En markedsundersøkelse er et kraftig verktøy som gir deg innsikt i markedet, kundepreferanser og konkurrentaktiviteter. Men hvordan gjennomfører du en vellykket markedsundersøkelse? I dette blogginnlegget skal vi se nærmere på hva markedsundersøkelser er, hvordan den utføres og hvilken rolle den spiller for bedriftens suksess.

Happy

Hva er en markedsundersøkelse?

Markedsundersøkelser er en systematisk prosess for å samle inn, analysere og tolke data om et spesifikt marked, produkt eller kundesegment. Målet er å få en dypere forståelse av kundenes adferd, preferanser, behov og holdninger samt å identifisere trender og muligheter i markedet. Ved å bruke ulike metoder og verktøy kan du samle inn kvantitativ og kvalitativ informasjon for å få et helhetlig bilde av målmarkedet. Med den informasjonen kan du deretter segmentere dataene dine i Rule og dermed skape unik og personlig kommunikasjon med kundene dine.

Hvordan gjør du en markedsundersøkelse?

 1. Definer formålet ditt: Før du starter en markedsundersøkelse, er det viktig å tydelig definere formålet ditt og de spesifikke spørsmålene du ønsker svar på. Er det for å måle kundetilfredshet, utforske nye markeder eller vurdere konkurrenter?
 2. Lag en undersøkelsesplan: Lag en strukturert plan som inkluderer forskningsmetoder, datainnsamlingsverktøy, metoder for utvelgelse av respondenter og tidsrammer. Det er viktig å ha en klar og realistisk plan for å nå dine forskningsmål.
 3. Velg riktig metode: Det finnes ulike metoder for å gjennomføre markedsundersøkelser, inkludert undersøkelser, intervjuer, observasjoner og fokusgrupper. Velg den metoden som passer best for dine behov og målgruppens natur.
 4. Formuler spørsmål: Design relevante og velstrukturerte spørsmål som samler informasjonen du trenger. Vær tydelig og unngå ledende spørsmål som kan påvirke resultatene. Det er mange ressurser og maler tilgjengelig for å hjelpe deg med å lage effektive spørsmål.
 5. Samle data: Implementer undersøkelsesplanen din og samle inn data fra respondentene dine. Vær nøye med å følge personvernregler og etiske retningslinjer for datainnsamling.
 6. Analyser og tolk resultatene: Bruke statistiske verktøy og analytiske metoder for å behandle og tolke innsamlet data. Identifiser trender, mønstre og betydelig innsikt som kan påvirke dine strategiske beslutninger.
 7. Trekk konklusjoner og ta handling: Basert på resultatene av markedsundersøkelsen kan du trekke relevante konklusjoner og ta informerte beslutninger. Identifiser styrker, svakheter, muligheter og trusler i markedet og utvikle strategier for å maksimere suksessen til virksomheten din.

Hva er formålet med markedsundersøkelser?

En markedsundersøkelse har flere formål og fordeler for bedrifter:

 • Forstå kundenes behov: Ved å gjennomføre en markedsundersøkelse kan du få innsikt i kundenes preferanser, behov og atferd. Det hjelper deg med å lage produkter og tjenester som bedre oppfyller deres forventninger og øker sjansene for å bygge langsiktige kunderelasjoner.
 • Identifiser markedstrender: Ved å undersøke markedet kan du identifisere trender, endringer og nye muligheter. Det hjelper deg å være proaktiv og tilpasse strategien din for å dra nytte av disse trendene og ligge i forkant av konkurrentene.
 • Vurder konkurransen: En markedsundersøkelse gir deg innsikt i dine konkurrenters styrker, svakheter og markedsposisjon. Den hjelper deg med å utvikle differensierte strategier og identifisere konkurransefortrinn for å styrke din posisjon i markedet.
 • Reduser usikkerhet: Ved å samle inn data og analysere markedet kan du redusere usikkerhet i forretningsbeslutningene dine. Det gir deg et faktisk grunnlag å basere dine strategiske beslutninger på og reduserer risikoen for å ta feil beslutninger.

En effektiv markedsundersøkelse bør inneholde følgende komponenter:

 1. Tydelig definerte forskningsmål og spørsmål.
 2. En godt strukturert kartleggingsplan med tydelige metoder, utvalg og tidsrammer.
 3. Effektive datainnsamlingsverktøy og teknikker som undersøkelser, intervjuer eller observasjoner.
 4. En nøyaktig og representativ utvalgsgruppe eller respondentgruppe.
 5. Relevante og velformulerte spørsmål som samler ønsket informasjon.
 6. En analyse av innsamlet data ved hjelp av statistiske verktøy og metoder.
 7. Konklusjoner og anbefalinger basert på de oppnådde resultatene.
 8. Hvordan kan du gjøre en markedsundersøkelse?

Hvordan gjør du en markedsundersøkelse?

Det er selvsagt flere måter å gjennomføre markedsundersøkelser på. Noen av disse er:

 • Undersøkelser: Send ut spørreundersøkelser til målgruppen via post, e-post eller digitale plattformer. Det kan være både kvantitative undersøkelser med flervalgsspørsmål og kvalitative undersøkelser med åpne spørsmål.
 • Intervjuer: Gjennomfør personlig eller telefonintervjuer med respondentene for å få dypere innsikt og forståelse av deres synspunkter og oppfatninger.
 • Observasjoner: Ved å observere kundenes atferd og interaksjoner kan du samle inn data om deres preferanser, kjøpsmønstre og produktbruk. Dette kan være gjennom direkte observasjon i fysiske butikker eller via digitale kanaler.
 • Fokus gruppe: Organiser fokusgruppediskusjoner med en gruppe potensielle kunder for å samle inn meninger, tilbakemeldinger og ideer. Dette gir deg muligheten til å få innsikt i deres tanker og følelser om produkter eller tjenester.
 • Sekundære data: Bruk eksisterende data og forskning som allerede er tilgjengelig. Det kan være bransjerapporter, avisartikler, statistiske databaser eller interne bedriftsdata.
 • Online undersøkelser: Ved å bruke digitale plattformer og verktøy kan du enkelt distribuere undersøkelser og samle inn data på nett. Det gir deg muligheten til å nå en bred målgruppe og raskt samle inn store mengder data.

Det er viktig å velge den metoden som passer best til dine forskningsmål, målgruppens art og tilgjengelige ressurser. Kombiner gjerne ulike metoder for å få et mer helhetlig bilde.

Bygg kundelojalitet og øke engasjementet

En markedsundersøkelse er en verdifull prosess som gir deg innsikt i markedet, kundenes behov og konkurrentenes aktiviteter. Ved nøye å planlegge og gjennomføre markedsundersøkelser kan du ta mer informerte forretningsbeslutninger og justere markedsføringsstrategien din for å maksimere suksessen til virksomheten din. Bruk av ulike forskningsmetoder som undersøkelser, intervjuer, observasjoner og fokusgrupper kan gi deg en dypere forståelse av kundenes meninger og preferanser. Ved å analysere og tolke innsamlede data kan du trekke konklusjoner og iverksette tiltak som vil føre til større kundelojalitet og økt salg.

Vil du vite mer om digital markedsføring og hvordan du kommer i gang? Bestill en gratis demo med oss, så hjelper vi deg!

Share this article

Testa Rule kostnadsfritt!

Kom igång gratis och lär dig plattformen på nolltid. Bli en riktig Ruler redan idag! Vill du istället ha en genomgång av plattformen? Boka då en kostnadsfri demo!

nyhetsbrev, newsletter
concent mode v2

Forstå Googles samtykkemodus v2 og førstepartsdata for fagpersoner

Velkommen til et dypdykk i Googles samtykkemodus versjon 2 (v2) og forholdet til førstepartsdata – et viktig aspekt for oss som jobber med datainnsamling og ...
Read More
omnireach

Rule åpner flere kommunikasjonskanaler for deg

Hos Rule er vi alltid på utkikk etter nye måter å forbedre og utvide tjenestene vi tilbyr på plattformen vår. Derfor er vi stolte over ...
Read More

IMPORTANT: Delivery capability restored!

We would like to inform you that the delivery capability has been restored and is now functioning as usual. We apologize for any inconvenience this ...
Read More

Explore Rule Free, without even having to register a debit card.

Discover how you, with the help of Rule and smart communication, can drive growth through increased engagement. 

 

 • Pre-made templates and free emails
 • Try our features in your own pace
 • No lock-in period or hidden extra fees

Get a personal demo of Rule

Discover how you can increase digital engagement and growth in a personal demo of our platform.

Kom i gang og bruk Rule Free helt gratis, i ubegrenset tid.

Oppdag hvordan du, ved hjelp av Rule og smart kommunikasjon, kan drive vekst gjennom økt engasjement.

 • Ferdige maler og gratis utsendelser
 • Utforsk alle funksjonene våre i fred og ro
 • Ingen bindingstid eller skjulte ekstra gebyrer

Få en gratis demo av Rule

Oppdag hvordan du kan øke digitalt engasjement og vekst i en personlig gjennomgang av Rule .